30 شهریور 1391

مولف: مدیر سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 2.3
(11 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه

29 شهریور 1391

پیام مدیریت مركز آموزشی راهنمایی فرزانگان

پیام مدیریت مركز آموزشی راهنمایی فرزانگان
پیام مدیریت مركز به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
مولف: مدیر سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 1.9
(4 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه

29 شهریور 1391

مولف: مدیر سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه

4 مرداد 1391

مولف: مدیر سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه

19 تیر 1391

مولف: مدیر سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - علمی

19 تیر 1391

مولف: مدیر سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 4
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه

18 تیر 1391

ثبت نام ورودی های جدید

ثبت نام ورودی های جدید
مدارك لازم و زمان ثبت نام ورودی های جدید
مولف: مدیر سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 2.9
(5 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه

14 تیر 1391

مولف: مدیر سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 2.9
(12 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه

14 تیر 1391

مولف: مدیر سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 1.8
(17 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه

4 تیر 1391

مولف: مدیر سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 3.5
(2 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه
قبلی  
1  2 
  بعدی
صفحه 1 از 2